Download Slovo Mistr Last Update ver 1.0.46 App Android

Download Slovo Mistr Last Update ver 1.0.46 App Android

Slovo Mistr Detail Update Information

App Name Slovo Mistr
Package Name com.wordgame.puzzle.cs
Version 1.0.46
Rating ( 8509 )
Size 31.9 MB
Requirement Android 3.0+
Updated 2018-04-24
Installs 500,000+
Category Games, Word

Tags: , , , ,

Slovo Mistr App For Android

Jednoduchá a návyková slovní hra
Slovo Mistr nabízí klasický styl slovních her v novém a zábavném kabátě. Jednoduše přetáhněte písmena a vytvářejte různá slova. Hrát je snadné a zábavné. Stanete se závislými na zábavě při vyhledávání slov v této slovní hře.

Více než 2 000 úrovní
Tato naše hra začíná jednoduchými a každodenními slovy a poskytuje tisíce slovních hádanek v různých úrovních, které si můžete vyzkoušet. V budoucnu bude přidána spousta dalších úrovní.

Výzva k nalezení všech slov
Nestačí vám nacházení slov na jednoduchých úrovních? Určete si výzvu a najděte všechna extra těžší slova pro získání bonusu. Pokud uvíznete na určitých slovech, můžete použít funkce „Zamíchat“ nebo „Poradit“, abyste mohli pokračovat. Může pro vás být velkým překvapením, jak snadné slovo může být a jak těžké jej bude nalézt.

Nejlepší mozkové cvičení
Slovní hry jsou nejlepší pro vylepšení mozku a pravopisu. Naše slovní hra je jedna z nejzajímavějších slovních her s vyhledáváním slov, která je výzvou pro vaše vyhledávací schopnosti, ať už máte jakýkoliv věk.

FUNKCE
– Přetahujte prstem písmena pro tvorbu slov
– Nacházejte slova navíc pro sbírání mincí
– Více než 2 000 úrovní pro přehrání
– ZDARMA získáte denní bonus ve formě mincí
– Klepnutím na tlačítko „Zamíchat“ změníte pořadí písmen
– Klepnutím na tlačítko „Poradit“ získáte vodítka
– Vhodné pro děti i dospělé pro trénování vyhledávání slov
– Nepotřebujete internet a slova můžete vyhledávat kdykoliv
– Jednoduché a snadné hraní, náročné na dokončení
– Zcela ZDARMA pro všechny hráče

Pokud jste fanoušky křížovek nebo her s hledáním slov, určitě byste měli zkusit tuto slovní hru. Je snadnější na pochopení než křížovky a mnohem více návyková.

KONTAKT
[email protected]

Easy and addictive word game
Word Master offers classic word games in a new and fun outfit. Simply drag the letters and create different words. Play is easy and fun. You become addicted to entertainment in search of words in this word game.

More than 2000 levels
This game starts with our simple and everyday words and thousands of word puzzles in different levels that you can try. In the future will be added lots of other levels.

Call to find All the words
Not enough help finding words on simple levels? Determine the challenge and find any extra difficult words to get the bonus. Pokud get stuck on certain words, you can use the “Shuffle” or “Consult” to continue. It may be surprise how easy word can be and how difficult it will be to find.

The best brain exercises
Word games are best for brain enhancement and spelling. Our word game is one of the most exciting word games with search words that will challenge your ability to search, whether you have any age.

Features
– Drag your finger letters to form words
– Nacházejte words in addition to collecting coins
– More than 2000 levels to play
– FREE daily get a bonus in the form of coins
– Click “Shuffle” to change the order of letters
– Click on “Coping” get clues
– Suitable for children and adults to train word search
– You do not need internet and words you can search anytime
– Simple and easy to play, challenging to complete
– completely free for all players

If you are a fan of puzzle games or finding words, you should definitely try this word game. It is easier to understand than crossword puzzles and more addictive.

Contact
[email protected]

– Opraveny chyby, které zlepšují celkový herní zážitek

Alternative app for Slovo Mistr

Download Mots Fléchés en Français Last Update ver  App Android

Mots Fléchés en Français

Version

Developer

Uploaded July 04, 2018 03:19

Filesize 1.0 MB

Free Download 樂屋網:買房賣屋租房屋 Last Update ver  App Android

樂屋網:買房賣屋租房屋

Version

Developer

Uploaded April 27, 2018 15:47

Filesize 18.1 MB

Download Night Earth free Last Update ver  App Android

Night Earth free

Version

Developer Jose Gómez

Uploaded February 22, 2018 22:26

Filesize 1.9 MB

Download Monster Ball GO Last Update ver  App Android

Monster Ball GO

Version

Developer

Uploaded July 05, 2018 17:01

Filesize 85.5 MB

Download VideoFX Music Video Maker Last Update ver 2.3.23.323 App Android

VideoFX Music Video Maker 2.3.23.323

Version 2.3.23.323

Developer FuzeBits

Uploaded January 13, 2018 07:33

Filesize 10.6 MB

Free Download Clone Armies Last Update ver 3.3.0. App Android

Clone Armies 3.3.0.

Version 3.3.0.

Developer Elecube

Uploaded February 09, 2018 22:37

Filesize 49.5 MB

Free Download TouchDAW Last Update ver 1.7.2 App Android

TouchDAW 1.7.2

Version 1.7.2

Developer humatic

Uploaded February 22, 2018 17:49

Filesize

Free Download AION: Legions of War Last Update ver Live3_0.0.224.240 App Android

AION: Legions of War Live3_0.0.224.240

Version Live3_0.0.224.240

Developer NCSOFT Games

Uploaded March 23, 2018 23:25

Filesize 47.1 MB

Free Download goosebumps! Last Update ver 1.1 App Android

goosebumps! 1.1

Version 1.1

Developer Zzoo

Uploaded July 12, 2018 16:31

Filesize 23.1 MB

Download Филворды: поиск слов Last Update ver  App Android

Филворды: поиск слов

Version

Developer

Uploaded July 07, 2018 08:55

Filesize 19.2 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *